Artikel in Nul 020 | Toekomst Tabakspanden blijft onzeker

Also available in: Dutch

12.12.13
Toekomst Tabakspanden blijft onzeker

De voorgenomen herontwikkeling van het Slangenpand in de Spuistraat tot creatieve broedplaats staat op losse schroeven. Stadsdeel Centrum vindt de prijs die eigenaar De Key vraagt te hoog. Bovendien zou de corporatie plotseling extra eisen stellen. De Key wil het Slangenpand gelijktijdig met de rest van Tabakspanden renoveren; bovendien moeten de huidige gebruikers tijdens de renovatie de panden verlaten.

Het Slangenpand is onderdeel van de Tabakspanden die De Key in 2008 aankocht. Volgens het herontwikkelingsplan van de corporatie wordt een deel van de panden vanwege de slechte staat vervangen door nieuwbouw. Een aantal panden wordt, vanwege hun monumentale waarde gerestaureerd. Het plan voorziet in 69 koopappartementen met een grootte varieert van 40 tot 110 m2 en bedrijfsruimten. Het Slangenpand zou tegelijk met de verderop gelegen Tabakspanden worden opgeknapt.
De Key kwam met het stadsdeel overeen dat het Slangenpand als creatieve broedplaats behouden zou blijven. Daartoe zou het stadsdeel het pand overnemen, maar de overname loopt vast op de overnameprijs. Het stadsdeel vindt de vraagprijs van 2,5 miljoen euro onoverkomelijk hoog. Portefeuillehouder Boudewijn Oranje heeft de stadsdeelraad wel toegezegd nog op zoek te gaan naar aanvullende financiering. De herontwikkeling is onderdeel van het Project 1012. De hoop is daarom dat de centrale stad bijspringt.

https://www.nul20.nl/toekomst-tabakspanden-blijft-onzeker

Share

No Comments:

Add a Comment