De stelling/ FRAMED visiting: De Slang!
15 maart 2015 | 13.00 uur

Also available in: Engels

‘De stelling/FRAMED’ is een kennis- en kunstproject wat vrije ruimte bevraagt. Het bestaat uit tekst en beelden en een publiek gesprek wat ingaat op de geschiedenis en context van een ‘vrije’ of bevochte plek of ruimte.

Het slangenpand is als kraakpand een icoon vanuit de woelige jaren 80 en 90 toen kraken een serieuze kracht was in de stadsontwikkeling. Kernbegrippen als Zelfwerkzaamheid, strijd en het kraken als politieke actie en kritiek op speculatie- en gentrificatie processen waardoor er geen betaalbare woon en werkruimte meer over is in het centrum zijn essentieel als balans tegen Ook deze legendarische plek moet gaan wijken voor het kapitaal.

Met de Stelling geven we voor het laatst een inkijk met speciaal beeldmateriaal en achtergrond. We maken een relatie tussen andere plekken in de stad en het proces van gentrificatie. Dit wordt getoond en in verband gebracht met hoe de stad vormgegeven wordt. Bestuurlijk planmatige- en persoonlijke achtergronden vormen een verhaal. De stelling biedt een associatief en een praktisch informatief kader om de achtergrond en geschiedenis van een plek te begrijpen. Zie website www.burospelen.com

De stelling / FRAMED

1 publiek gesprek: thema -Voor vrijeruimte! Tijdens de periode wordt 1 publiek gesprek georganiseerd met krakers, oldschool en newkids, buren, kunstenaars, politici en mensen die bezig zijn met alternatieve stadsontwikkeling. Doel is om vanuit problematiek en de urgentie constant te werken aan alternatieven en nieuwe strategien en zo vrije ruimte te bevechten

Bart Stuart & Klaar van der Lippe werken in en over de publieke ruimte. Ze onderzoeken op een beeldende manier hoe cultuur werkt, hoe beslissingen genomen, Hoe en wie de stad maakt. Ze verbinden kennisvelden met elkaar en nemen een actieve rol in het politieke debat. Ze werken in dynamische coalities samen met buren, vrijevogels kunstenaars, economen, radicalen, filosofen en politici.

De stelling / FRAMED

Share

No Comments:

Add a Comment